Ga direct naar tekst

Ga direct naar sitemap

De Sociale Verzekeringsbank

De uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland.

Privacy statement

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij beschermen uw gegevens. Dit vinden we belangrijk en is ook verplicht volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). In deze privacy statement leest u welke gegevens wij van u als klant verwerken. Ook leggen we uit waarvoor we uw gegevens gebruiken, wie toegang heeft tot uw gegevens en met wie we uw gegevens delen.

Wat doen wij met gegevens

We verwerken gegevens. Dat betekent dat we gegevens verzamelen, bewaren, raadplegen en gebruiken om ons werk goed te kunnen doen. Ook brengen we gegevens met elkaar in verband en geven we ze door aan andere instanties.

Wanneer verwerken we gegevens of geven we uw gegevens aan derden

 • Als het wettelijk verplicht is. Wij geven bijvoorbeeld gegevens over uw AOW of uitkering door aan de Belastingdienst
 • Als het nodig is voor uitvoeren van onze taak of de taak van een andere instantie. Bijvoorbeeld om te kijken of u AOW krijgt
 • In andere gevallen als u ons hiervoor toestemming geeft

Welke gegevens wij precies gebruiken, hangt af van de regeling of uitkering waarvoor ze nodig zijn. Wij maken geen gebruik van verwerkers (leveranciers waaraan wij persoonsgegevens verstrekken) buiten de Europese Unie. Wel wisselen wij persoonsgegevens uit met enkele andere verwerkingsverantwoordelijken (zusterorganisaties en ambassades ed.) buiten de Europese Unie. Wilt u precies weten hoe dit zit. Bekijk dan ons 'Register' op onze website (svb.nl/privacy). Hierin staat welke persoonsgegevens waarvoor worden opgenomen, hoe lang ze worden bewaard en waarom.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens is informatie die direct over iemand moet gaan, of naar die iemand moet terugvoeren. Bijvoorbeeld een naam, identificatienummer of locatie.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij

Wij voeren verschillende regelingen uit zoals de AOW, de kinderbijslag en het PGB. We gebruiken gegevens om ons werk goed te kunnen doen. Gegevens zoals:

 • naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
 • mailadres, telefoonnummer, etc. Om u te kunnen bereiken
 • persoonlijke gegevens, zoals burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteland/plaats, nationaliteit, rekeningnummer
 • werkgevergegevens. Bijvoorbeeld het loonheffingennummer en het KVK-nummer
 • strafrechtelijke gegevens. Daarmee bedoelen we een veroordeling of maatregel tot de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek
 • medische gegevens

Welke gegevens wij precies gebruiken, hangt af van de regeling of uitkering waarvoor ze nodig zijn. Wilt u precies weten hoe dit zit. Bekijk dan ons 'Register' op onze website (svb.nl/privacy). Hierin staat welke persoonsgegevens waarvoor worden opgenomen, hoe lang ze worden bewaard en waarom.

Wat doen we met uw persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens voor:

 • het uitvoeren van onze regelingen
 • het behandelen van klachten, bezwaar en beroep over het uitvoeren van onze regelingen

Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt voor:

 • financiële- en interne controle, verantwoording en accountantscontroles
 • het uitvoeren van data-analyses ter verbetering van de SVB dienstverlening (waarbij het gebruik van persoonsgegevens zo veel mogelijk wordt beperkt). Hierbij kan gedacht worden aan het analyseren van het gebruik van de website en het analyseren van interne processen.

De gegevens kunnen gebruikt worden voor:

 • managementrapportages en -overzichten
 • historische-, statistische- en wetenschappelijke doeleinden

Welke gegevens wij precies gebruiken, hangt af van de regeling of uitkering waarvoor ze nodig zijn. Wilt u precies weten hoe dit zit. Bekijk dan ons 'Register' op onze website (svb.nl/privacy). Hierin staat welke persoonsgegevens waarvoor worden opgenomen, hoe lang ze worden bewaard en waarom.

Hoe beschermen wij uw gegevens

Wij nemen alle maatregelen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen. Hiervoor houden wij ons aan de wet en hanteren we de BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst). Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zij kunnen alleen gegevens zien die zij nodig hebben voor hun werk. Ook onze computers en gebouwen zijn beveiligd. We bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Hoe beschermt u zelf uw gegevens

Er zijn een paar dingen die u zelf kunt doen om uw gegevens te beschermen.

Houd uw DigiD voor uzelf

Het lijkt misschien vanzelfsprekend. Maar geef nooit uw inloggegevens aan een ander. Wij zullen u nooit vragen om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Niet via internet, e-mail, telefonisch of op welke andere manier dan ook.

Controleer websites

Vertrouw niet elke website of e-mail die om uw persoonsgegevens vraagt. Bedenk of het beantwoorden van de vraag echt nodig is om gebruik te kunnen maken van hun diensten.

Uw gegevens inzien

In Mijn SVB kunt u zelf een deel van uw persoonsgegevens zien. U ziet bijvoorbeeld ook hoeveel AOW u heeft opgebouwd. Maar ook specificaties van betalingen aan u.

Uw gegevens opvragen

Wilt u weten welke gegevens wij nog meer van u hebben? Dan kunt u dit bij ons opvragen. U kunt bijvoorbeeld opvragen:

 • een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u hebben
 • wat wij met uw gegevens doen
 • hoe wij aan uw gegevens zijn gekomen
 • met welke instanties wij deze gegevens uitwisselen

Op onze website (svb.nl/privacy) kan u terugvinden hoe u bij ons uw gegevens kan opvragen.

U ontvangt binnen een maand een reactie. Soms kunnen we uw verzoek niet meteen afhandelen en wordt de reactietermijn met een maand verlengd. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie. U krijgt dan bericht van ons voordat de eerste maand voorbij is. Wij laten u ook weten waarom het langer duurt.

Uw gegevens laten wijzigen

Zijn uw persoonsgegeven niet juist of volledig? Dan kunt u een verzoek doen om ze te laten aanvullen of wijzigen. Op onze website (svb.nl/privacy) kan u terugvinden hoe u bij ons uw gegevens kan laten wijzigen.

U krijgt binnen een maand bericht. In de brief staat of wij uw gegevens wel of niet hebben aangepast. Als we de gegevens niet hebben aangepast wordt vermeld waarom. Soms vragen wij u nog om aanvullende informatie zodat u kunt aantonen waarom de wijziging nodig is.

Vraag of opmerking

Heeft u een vraag of opmerking over het gebruik van persoonsgegevens? Of heeft u vragen over privacy rechten, de privacy statement of over hoe wij omgaan met privacy in het algemeen? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is een vertrouwenspersoon die erop toeziet dat wij ons houden aan de Wet op de privacy.

U kunt op verschillende manieren contact opnemen:

 1. E-mailformulier
  Via een e-mailformulier op onze website (svb.nl/privacy).
 2. Brief
  Stuur een brief naar:
  Sociale Verzekeringsbank
  t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 1100
  1180 BH Amstelveen

U ontvangt binnen een maand een reactie. Soms kunnen we uw verzoek niet meteen afhandelen en wordt de reactietermijn met nog een maand verlengd. Bijvoorbeeld omdat het gaat om veel informatie. U krijgt dan bericht van ons voordat de eerste maand voorbij is. Wij laten u ook weten waarom het langer duurt.

Datalek

Wat is een datalek

Als persoonsgegevens kwijt zijn of de kans bestaat dat ze onwettig zijn verwerkt dan noemen we dat een datalek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diefstal of verlies van een USB-stick of laptop met persoonsgegevens. Of aan een hacker die in ons systeem inbreekt en bij de persoonsgegevens komt. Wij melden een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na ontdekking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek ontdekt

Heeft u een datalek ontdekt? Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur na uw ontdekking. Dit doet u via servicedesk@svb.nl. Vermeld in uw e-mail: uw naam, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek. Vermeld verder geen andere persoonlijke gegevens in de mail.

Privacy en onze website

Ook onze website is beveiligd. We gebruiken cookies voor het maken van webstatistieken over onze website. Een cookie is een bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Daarmee herkennen wij uw computer bij een volgende bezoek aan de website. Cookies bevatten een (uniek) nummer maar geen persoonsgegevens. Wij kunnen cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van anderen te herkennen.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox) kunt u cookies uitschakelen. Dit heeft geen gevolgen voor uw gebruik van onze site. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website veiliginternetten.nl.


Versie [maand] 2018

Sociale Verzekeringsbank, Van Heuven Goedhartlaan 1, 1181 KJ Amstelveen